Xiaomi Bluetooth slušalka – Navodila za uporabo

Objavljeno:

Kako prvič vzpostavim povezavo s slušalko?

  1. Pritisnite in držite tipko na vrhu slušalke za daljši čas, dokler ne prične modra lučka na slušalki hitreje utripati.
  2. Vključite Bluetooth povezavo na telefonu in poiščite naprave.
  3. Xiaomi Bluetooth slušalka je prvotno označena s kitajskimi znaki. Izberite jo.
  4. Naslednjič se bosta napravi samodejno povezali (ko bosta obe vključeni ter z aktivno bluetooth povezavo).
  5. Ob vzpostavljeni povezavi lahko slušalko preimenujete, npr. iz kitajskih znakov v “Bluetooth slušalka”.

Kako se oglasim na klic?

Pritisnite gumb na vrhu slušalke enkrat.

Kako zavrnem dohodni klic?

Pritisnite gumb na vrhu slušalke za eno sekundo.

Kako ponovno vzpostaviti povezavo z zadnjo klicano številko?

Pritisnite tipko na vrhu slušalke dvakrat v hitrem zaporedju in vzpostavili boste klic z zadnjo klicano številko.

Kako izključiti mikrofon ob aktivnem klicu?

Med aktivnim klicom dvakrat pritisnite tipko na vrhu slušalke v hitrem zaporedju. Za vključitev mikrofona postopek ponovite.

Kdaj naj polnim slušalko?

Ko bo baterija v slušalki z energijo proti koncu, se bo prižgala rdeča lučka na slušalki. Ob tem bo izdano tudi zvočno opozorilo. Slušalko priključite na napajanje. Polnjenje traja približno 2 uri. Ob koncu bo lučka svetila modro.

Kako ponastaviti slušalko na tovarniške nastavitve?

Med polnjenjem za daljši čas pritisnite tipko na vrhu slušalke. Ko bo LED lučka pričela utripati izmenično rdeče – modro, je ponastavitev izvedena.

 

Top